Pagina

jaarverslag 2014

Zie bijlage


1.       Jaarverslag 2014

 
Stichting Don Camillo
2.      Namen bestuursleden
Ankie Somers – Magda Lutgens – Yvonne Das
adres:
Prins Bernhardstraat 22
postcode woonplaats:
6041 NJ Roermond
telefoon/e-mail-facebook:

Mail:
0652406710

Ankiesomers@kpnmail.nl
 

Jaarverslag 2014

 

Introductie

Don Camillo was een pastoor in het Roermondse Veld die erom bekend stond midden in de samenleving te staan. Hij was laagdrempelig en zeer toegankelijk. Veel oudere Veldenaren kennen hem nog. Hij was pastoor van de kerk tegenover de Goede Doelen Winkel op de Prins Bernardstraat. Buurtbewoners herinneren hem zich als een aimabel man die met de jeugd voetbalde en bijpraatte met de buurt in het café.

 

Stichting Don CamilloDon Camillo:

Stichting Don Camillo geeft gebruikte goederen tegen een kleine donatie een tweede kans. Hiertoe is  een ruimte ingericht die centraal gelegen is  in de wijk ’t Veld te Roermond. De verkregen artikelen worden geschonken door particulieren en instellingen.

 

Stichting Don Camillo heeft de ANBI status.

 

Doelstellingen Stichting Don Camillo:

·         Een omgeving creëren waar bewoners uit de wijk en mensen die aan de zijlijn van de maatschappij cq. samenleving staan welkom zijn en kunnen samenwerken, waarna ze eventueel begeleid kunnen worden naar ander, betaald, werk.

·         Een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving, door tweedehands artikelen, die om niet verkregen worden, tegen een gering donatie een tweede kans aan te beiden of te schenken. Deze goederen krijgen hierdoor een nieuwe bestemming.

·         Het helpen/ondersteunen van mensen wereldwijd middels donatie.

 

Sociale en wijkgerichte doelstelling van Stichting Don Camillo :

·         Verbeteren van de sociaaleconomische omstandigheden van mensen die aan de zijlijn van de maatschappij staan door tegen een kleine donatie of gratis artikelen te verstrekken.

·         Leertrajecten: vergroten van zelfvertrouwen, contact leggen, verkopen. Hiervoor worden mensen aan de zijlijn van de samenleving ingezet om onder begeleiding mee te werken binnen de stichting.

·         Woonkamer in de wijk, ontmoeten van buurtgenoten,  je welkom voelen en bewoners samen brengen. Tijdens de openingstijden van de winkel zijn bezoekers – bewoners welkom om een kopje koffie of thee gratis te gebruiken.

 

Financiële doelstelling van Stichting Don Camillo:

·         Eenmaal per jaar worden een of meerdere projecten aangedragen. Criteria  voor ontwikkelingssamenwerking wereldwijd zijn gericht op onderwijs, vrouwenondersteuning aanleg van waterputten.

·         Ondersteuning van mensen aan de zijlijn van de samenleving, door tegen een kleine donatie of kosteloos artikelen te verstrekken die bijdragen aan een primaire woon en leef behoefte.

·         Maatschappelijke projecten Roermond breed ondersteunen door mensen die aan de zijlijn van de samenleving staan onder begeleiding te laten meewerken in de winkel.

 

Wat is het structurele effect van het project op langere termijn:

·         Het gebruiken en ontwikkelen van talenten die in elke mens zitten. Dit alles vergroot het zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, levensplezier en geeft toekomstperspectief.

·         Bewoners uit de wijk als vrijwilliger laten meehelpen binnen de Stichting.

·         Woonkamer in de wijk: iedereen is welkom.

·         Ondersteuning van bewoners in natura (producten).

·         Ondersteunen van peuterspeelzalen, scholen en instellingen in natura.

·         Jaarlijks te bepalen doel(en) door middel van een financiële bijdrage ondersteunen.

·         Samenwerking met diverse wijkpartners, zodat samen een groter bereik gerealiseerd kan worden op gebied van maatschappelijke activiteiten die de leefbaarheid in de wijk vergroten

 

Donaties 2014

·         Donatie koffie corner woonkamerl, elkaar ontmoeten, luisterend oor

·         Donatie van boodschap bonnen tijdens de feestdagen

·         Maatschappelijke partners in Roermond:

Met GGZ,

Maatschappelijk werk,

·         Wijkraad Roermond Oost

Burendag

Buitenspeeldag

 

Planning voor 2015

Uitbouwen van de donaties, veel mensen doneren spullen die ze niet meer nodig hebben, hoe brengen we dit onder de aandacht. ( flyer openingstijden, goede reclame binnen eigen netwerk).

Verbreden van onze eigen donaties  aan maatschappelijke instellingen binnen Roermond.

Zorgen voor een goede financiële buffer, zodat we in 2015 minimaal een groter project kunnen ondersteunen.

Samenwerking: METGGZ verder uitbouwen om cliënten te laten samenwerken/ondersteunen in de winkel

 

Geplaatst door:Ankie Somers