Pagina

jaarverslag 2015

Zie bijlage


1.       Jaarverslag 2015

 
Stichting Don Camillo
2.      Namen bestuursleden
Ankie Somers – Magda Lutgens – Yvonne Das
adres:
Prins Bernhardstraat 22
postcode woonplaats:
6041 NJ Roermond
telefoon/e-mail-:

                        MAIL:  
0652406710

ankiesomers@kpnmail.nl
 
 
 

Jaarverslag 2015

 

Introductie

Don Camillo was een pastoor in het Roermondse Veld die erom bekend stond midden in de samenleving te staan. Hij was laagdrempelig en zeer toegankelijk. Veel oudere Veldenaren kennen hem nog. Hij was pastoor van de kerk tegenover de Goede Doelen Winkel op de Prins Bernardstraat. Buurtbewoners herinneren hem zich als een aimabel man die met de jeugd voetbalde en bijpraatte met de buurt in het café.

 

Stichting Don Camillo:

Don Camillo is een vrijwilligersorganisatie op het gebied van maatschappelijke dienstverlening. Don Camillo werkt voornamelijk lokaal, midden in en vanuit de Roermondse gemeenschap. Directe en persoonlijke hulp staat voor ons centraal.

De vrijwilligers die actief zijn binnen de stichting voeren taken op eigen niveau uit en dit geeft veel voldoening.

 

Stichting Don Camillo geeft gebruikte goederen zoals: huishoudelijke artikelen, kleding, klein meubilair en boeken middels een donatie een tweede kans. Wij hebben een ruimte ingericht diecentraal gelegen is  in de wijk ’t Veld te Roermond. De winkel is gemakkelijk te bereiken voor de doelgroep. De verkregen/gedoneerde artikelen worden geschonken door particulieren en instellingen. * Kansarme inwoners kunnen kosteloos aanspraak maken op artikelen indien ze door maatschappelijke partners worden doorverwezen.

 

Stichting Don Camillo heeft de ANBI status.

 

Doelstellingen Stichting Don Camillo:

·         Een omgeving creëren waar bewoners uit de wijk en mensen die aan de zijlijn van de maatschappij cq. samenleving staan welkom zijn en kunnen samenwerken, waarna ze eventueel begeleid kunnen worden naar ander, betaald, werk.

·         Een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving, door tweedehands artikelen, die om niet verkregen/gedoneerd worden, via Het Goede Doelen Huis  een tweede kans te geven. Deze goederen krijgen hierdoor een nieuwe bestemming.

·         Het helpen/ondersteunen van mensen wereldwijd middels donatie.

 

Sociale en wijkgerichte doelstelling van Stichting Don Camillo :

·         Verbeteren van de sociaaleconomische omstandigheden van mensen die aan de zijlijn van de maatschappij staan door tegen een kleine donatie of gratis artikelen te verstrekken.

·         Leertrajecten: vergroten van zelfvertrouwen, contact leggen en respect voor de medemens.. Hiervoor worden mensen aan de zijlijn van de samenleving ingezet om onder begeleiding mee te ondersteunen binnen de Stichting.

·         Woonkamer in de wijk, ontmoeten van buurtgenoten,  je welkom voelen en bewoners samen brengen. Tijdens de openingstijden van de winkel zijn bezoekers – bewoners welkom om een kopje koffie of thee gratis te gebruiken.

 

 

 

 

Financiële doelstelling van Stichting Don Camillo:

·         Eenmaal per jaar worden een of meerdere projecten aangedragen. Criteria  voor ontwikkelingssamenwerking wereldwijd zijn gericht op onderwijs, vrouwenondersteuning aanleg van waterputten.

·         Ondersteuning van mensen aan de zijlijn van de samenleving, door tegen een kleine donatie of kosteloos artikelen te verstrekken die bijdragen aan een primaire woon en leef behoefte.

·         Maatschappelijke projecten Roermond breed ondersteunen door mensen die aan de zijlijn van de samenleving staan onder begeleiding te laten meewerken in de winkel.

 

Wat is het structurele effect van het project op langere termijn:

·         Het gebruiken en ontwikkelen van talenten die in elke mens zitten. Dit alles vergroot het zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, levensplezier en geeft toekomstperspectief.

·         Bewoners uit de wijk als vrijwilliger laten meehelpen binnen de Stichting.

·         Woonkamer in de wijk: iedereen is welkom.

·         Ondersteuning van bewoners in natura.

·         Jaarlijks te bepalen doel(en) door middel van een financiële bijdrage ondersteunen.

·         Samenwerking met diverse wijkpartners, zodat samen een groter bereik gerealiseerd kan worden op gebied van maatschappelijke activiteiten die de leefbaarheid in de wijk vergroten

 

Donaties 2015

Doormiddel van de donatie opbrengsten, donaties kunnen andere mensen geholpen worden. Daarbij is onze Woonkamer binnen de stichting een ontmoetingsplek voor mensen, waar men onder genot van een gratis kopje koffie-thee terecht kan voor een praatje.

Donaties

·         Donatie koffie corner in de winkel, elkaar ontmoeten, luisterend oor

·         Donatie van boodschap bonnen tijdens de feestdagen

·         Maatschappelijke partners in Roermond:

Met GGZ,

Maatschappelijk werk,

Moveoo,

Veiligheidshuis,

Jeugdzorg

Housing First

·         Wijkraad Roermond Oost

Project Woon kamer in de wijk

= donatie inrichting woonkamer

= donatie voor de koffie corner, ontmoeting twee maal per week

= donatie boeken voor de uitleen

Burendag

Buitenspeeldag

·         Ondersteunen van wijkgerichte activiteiten in Roermond

Bouwdorp voor de kinderen  in de wijk De Kemp

Donatie van artikelen voor de tombola

·         Zee container voor de stichting: Stichting Lusadisu (Hulp)

Extra vermelding:

Wij hebben als stichting in 2015 : de “Pluim”ontvangen van Wonen Zuid.

De pluim: Van Heerlen tot Heythuysen: overal komen we bewoners tegen die zich inzetten voor hun buurt of wijk. Ze maken het er gezellig, staan klaar voor hun buren of brengen mensen met elkaar in contact. Daarvoor verdienen ze, wat Wonen Zuid betreft, een dikke pluim!

 

Geplaatst door:Ankie Somers