Pagina

Jaarverslag 2016

Zie bijlage


1.       Jaarverslag 2016

 
Stichting Don Camillo
2.      Namen bestuursleden
Voorzitter: Yvonne Das

Secretaris: Magda Lutgens

Penningmeester: Ankie Somers
adres:
Prins Bernhardstraat 22
postcode woonplaats:
6041 NJ Roermond
telefoon/e-mail-:

                        MAIL:  
0652406710

ankiesomers@kpnmail.nl
 
 
 

Jaarverslag 2016

 

Introductie

Don Camillo was een pastoor in het Roermondse Veld die erom bekend stond midden in de samenleving te staan. Hij was laagdrempelig en zeer toegankelijk. Veel oudere Veldenaren kennen hem nog. Hij was pastoor van de kerk tegenover het Goede Doelen Huis op de Prins Bernardstraat. Buurtbewoners herinneren hem zich als een aimabel man die met de jeugd voetbalde en bijpraatte met de buurt in het café.

 

Goede Doelen Huis  “Don Camillo “:

Don Camillo is een vrijwilligersorganisatie op het gebied van maatschappelijke dienstverlening. Don Camillo werkt voornamelijk lokaal, midden in en vanuit de Roermondse gemeenschap. Directe en persoonlijke hulp staat voor ons centraal.

De vrijwilligers die actief zijn binnen de stichting voeren taken op eigen niveau uit en dit geeft veel voldoening. Zij ontvangen hiervoor geen vergoeding.

 

Het Goede Doelen Huis Don Camillo geeft gebruikte goederen zoals: huishoudelijke artikelen, kleding, klein meubilair en boeken middels een donatie een tweede kans. Hiertoe is  een Goede Doelen Huis ingericht die gelegen is centraal in de wijk ’t Veld te Roermond. Dit Goede Doelen Huis is gemakkelijk en laagdrempelig te bereiken voor alle doelgroepen Roermond breed. De verkregen/gedoneerde artikelen worden geschonken door particulieren en instellingen. * Kansarme inwoners kunnen kosteloos aanspraak maken op artikelen indien ze door een maatschappelijke partner worden doorverwezen.

 

Stichting Don Camillo heeft de ANBI status.

 

Doelstellingen van Stichting Don Camillo :

·         Een omgeving creëren waar bewoners uit de wijk en mensen die aan de zijlijn van de maatschappij cq. samenleving staan welkom zijn en kunnen samenwerken, waarna ze eventueel begeleid kunnen worden naar ander, betaald, werk.

·         Een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving, door tweedehands artikelen, die om niet verkregen/gedoneerd worden, via de winkel een tweede kans te geven. Deze goederen krijgen hierdoor een nieuwe bestemming.

·         Het helpen/ondersteunen van mensen wereldwijd middels donatie.

 

Sociale en wijkgerichte doelstelling van Stichting Don Camillo :

·         Verbeteren van de sociaaleconomische omstandigheden van mensen die aan de zijlijn van de maatschappij staan door tegen een kleine donatie of gratis artikelen te verstrekken.

·         Leertrajecten: vergroten van zelfvertrouwen, contact leggen, verkopen. Hiervoor worden mensen aan de zijlijn van de samenleving ingezet om onder begeleiding mee te werken in de winkel.

·         Woonkamer in de wijk, ontmoeten van buurtgenoten,  je welkom voelen en bewoners samen brengen. Tijdens de openingstijden van de winkel zijn bezoekers – bewoners welkom om een kopje koffie of thee gratis te gebruiken.

 

 

 

 

Financiële doelstelling van Stichting Don Camillo:

·         Eenmaal per jaar worden een of meerdere projecten aangedragen. Criteria  voor ontwikkelingssamenwerking wereldwijd zijn gericht op onderwijs, vrouwenondersteuning of kinderen medisch ondersteunen.

·         Ondersteuning van mensen aan de zijlijn van de samenleving, door tegen een kleine donatie of kosteloos artikelen te verstrekken die bijdragen aan een primaire woon en leef behoefte.

·         Maatschappelijke projecten Roermond breed ondersteunen door mensen die aan de zijlijn van de samenleving staan onder begeleiding te laten meewerken in de winkel.

 

Wat is het structurele effect van het project op langere termijn:

Bij ons Goede Doelen Huis is het mogelijk even binnen te lopen voor een kopje koffie of een praatje om vervolgens weer verder te gaan met de dag. Alles is bespreekbaar, Iedereen is welkom. Ontmoeting in de wijk is laagdrempelig en vrijblijvend. Zo kan ontmoeten in de wijk bijdragen aan minder eenzaamheid en langer zelfstandig wonen.

·         Het gebruiken en ontwikkelen van talenten die in elke mens zitten. Dit alles vergroot het zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, levensplezier en geeft toekomstperspectief.

·         Bewoners uit de wijk als vrijwilliger laten meehelpen binnen de Stichting.

·         Woonkamer in de wijk: iedereen is welkom.

·         Ondersteuning van bewoners in natura.

·         Ondersteunen van peuterspeelzalen, scholen en instellingen in natura.

·         Jaarlijks te bepalen doel(en) door middel van een financiële bijdrage ondersteunen.

·         Samenwerking met diverse wijkpartners, zodat samen een groter bereik gerealiseerd kan worden op gebied van maatschappelijke activiteiten die de leefbaarheid in de wijk vergroten

 

Donaties 2016

Ons Don Camillo-huis is een ontmoetingsplek voor mensen, waar men onder genot van een gratis kopje koffie-thee terecht kan voor een vriendelijk woord, men is welkom. Ontmoeten op deze wijze heeft een belangrijke bijdrage

Doormiddel van de donatie/ opbrengsten van de winkel, die geheel gerund wordt door vrijwilligers, kunnen andere mensen geholpen worden.

Donaties

·         Donatie koffie corner in de winkel, elkaar ontmoeten, luisterend oor

·         Donatie van boodschappen bonnen tijdens de feestdagen

·         Maatschappelijke partners in Roermond:

Met GGZ,

Algemeen Maatschappelijk werk,

Moveoo,

Jeugdzorg

Housing First

Rubicon

·         Wijkraad Roermond Oost

Project Woon kamer in de wijk

= donatie inrichting woonkamer

= donatie voor de koffie corner, ontmoeting twee maal per week

= donatie boeken voor de uitleen

Burendag

Buitenspeeldag

·         Wereld Vrouwen ( groep allochtone vrouwen ) ondersteunen bij activiteiten

= Iftar maaltijd

= verwenmiddag

·         Onderwijs

= basisschool De Zonnewijzer – bijdrage aan de “Ontmoet Bank “

= praktijkonderwijs – reclame project ondersteunt

 

 

·         Ondersteunen van wijkgerichte activiteiten in Roermond

= bouwdorp voor de kinderen  in de wijk Kemp-Kitskensberg/Heide

= donatie van artikelen voor diverse tombola’s

 

Wereldwijd project - 2016

Smile Foundation: zij maken het mogelijk dat kinderen in afgelegen dorpen geopereerd kunnen worden, zodat zij een menswaardiger leven zullen hebben.

Wij hebben persoonlijk deze stichting bezocht in Bali en kunnen zien en ervaren hoe dankbaar ouders en kinderen zijn geholpen te worden door de vele vrijwillige medewerkers van deze stichting. ( zie brief in de bijlage )

Als de kinderen geopereerd zijn verblijven ze een langere periode in het Smile Huis, om na de operatie de juiste medische zorg te ontvangen.

Daarnaast zet deze stichting scouts in, in afgelegen gebieden, om ouders de weg te wijzen naar de Smile Foundation.

·         Ondersteuning bestond uit:

= nieuwe matrassen voor het totale huis

= speelgoed voor de kinderen

= eten voor een aantal mnd voor de kinderen en hun ouders die intern in het Smile huis verblijven

= inrichting van de verblijfskamers van kinderen en ouders

Doanaties//activiteiten 2015 t/m 2014

2015

·         Uitbreiden van contacten Maatschappelijke partners

·         Wereldwijd project: Sponsoren van container Stichting Lusadisu (Hulp)

·         Voorbereiding: Project Smile Foundation

·         Wij hebben als stichting in 2015 : de “Pluim”ontvangen van Wonen Zuid.

·         Onderwijs: leerwerkplek

2014

·         Vooral gericht op contacten leggen

·         Starten met het project

 

 

Geplaatst door:Ankie Somers