Pagina

jaarverslag 2019

Zie bijlage


1.       Jaarverslag 2019

 
Stichting Don Camillo

fiscaal nummer: 8540.39.521
2.      Namen bestuursleden
Voorzitter: Yvonne Das

Secretaris: Magda Lutgens

Penningmeester: Ankie Somers
adres:
Prins Bernhardstraat 22
postcode woonplaats:
6041 NJ Roermond
telefoon/e-mail-:

                        MAIL:  
0652406710

ankiesomers@kpnmail.nl
Bestuursleden
Bestuursleden ontvangen géén vergoeding
 

Jaarverslag 2019

 

Introductie

Don Camillo was een pastoor in het Roermondse Veld die erom bekend stond midden in de samenleving te staan. Hij was laagdrempelig en zeer toegankelijk. Veel oudere Veldenaren kennen hem nog. Hij was pastoor van de kerk tegenover het Goede Doelen Huis op de Prins Bernardstraat. Buurtbewoners herinneren hem zich als een aimabel man die met de jeugd voetbalde en bijpraatte met de buurt in het café.

 

Stichting Don Camillo

Stichting Don Camillo is een vrijwilligersorganisatie op het gebied van maatschappelijke dienstverlening. Stichting Don Camillo werkt voornamelijk lokaal, midden in en vanuit de Roermondse gemeenschap. Directe en persoonlijke hulp staat voor ons centraal.

De vrijwilligers die actief zijn binnen de stichting voeren taken op eigen niveau uit en dit geeft veel voldoening.

 

Het Goede Doelen Huis Don Camillo geeft gebruikte goederen zoals: huishoudelijke artikelen, kleding, klein meubilair en boeken middels een donatie een tweede kans. Hiertoe is een Goede Doelen Huis ingericht centraal gelegen in de wijk ’t Veld te Roermond. Dit Goede Doelen Huis is gemakkelijk en laagdrempelig te bereiken voor alle doelgroepen. De verkregen/gedoneerde artikelen worden geschonken door particulieren en instellingen. * Kansarme inwoners kunnen kosteloos aanspraak maken op artikelen. Diverse maatschappelijke instellingen binnen Roermond verwijzen hun cliënten naar ons Goede Doelen Huis. Deze bezoekers ontvangen alles wat ze nodig hebben gratis.

 

ANBI

Stichting Don Camillo heeft de ANBI status.

 

Vrijwilligers

Vrijwilligers die de stichting ondersteunen, doen dit geheel gratis, zonder enige vergoeding.

 

Bijzondere periode 2019

Dit jaar hebben wij onze energie gericht op het vinden van een ander pand.

Wonen Zuid heeft aangegeven dat de panden waarin het Goede Doelen Huis en de Woonkamer gehuisvest zijn gesloopt gaan worden.

December 2018 is gas water licht afgesloten.  Wij mogen het pand nog gebruiken tot de sloop.

 

 

Doelstellingen project

·         Een omgeving creëren waar bewoners uit de wijk en mensen die aan de zijlijn van de maatschappij cq. samenleving staan welkom zijn en kunnen samenwerken.

·         Een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving, door tweedehands artikelen, die om niet verkregen/gedoneerd worden, via het Goede Doelen Huis een tweede kans te geven. Deze goederen krijgen hierdoor een nieuwe bestemming.

·         Het helpen/ondersteunen van mensen wereldwijd middels donatie. We hebben het afgelopen jaar niet actief gezocht, om een financiële donatie te doen. Wij zijn actief bezig geweest om een nieuw pand te vinden, waar veel energie in is gaan zitten. Wij hebben in de vorm van sponsoring kleding, vooral kinderkleding en speelgoed extra donatie projecten ondersteund.  

 

Sociale en wijkgerichte doelstelling van Stichting Don Camillo:

·         Verbeteren van de sociaaleconomische omstandigheden van mensen die aan de zijlijn van de maatschappij staan door tegen een kleine donatie of gratis artikelen te verstrekken.

·         Vergroten van zelfvertrouwen en contact leggen. Hiervoor worden mensen aan de zijlijn van de samenleving ingezet om onder begeleiding te ondersteunen bij onze activiteiten.

·         Woonkamer in de wijk, ontmoeten van buurtgenoten, je welkom voelen en bewoners samen brengen. Tijdens de openingstijden van de Het Goede Doelen Huis  zijn bezoekers – bewoners welkom om een kopje koffie of thee gratis te gebruiken. Op vrijdagmiddag samen eten, een kopje soep en een broodje.

 

Financiële doelstelling van Stichting Don Camillo:

·         Eenmaal per jaar worden een of meerdere projecten aangedragen. Criteria voor ontwikkelingssamenwerking wereldwijd zijn gericht op onderwijs, vrouwenondersteuning of kinderen medisch ondersteunen. (Dit hebben we afgelopen jaar (2018 en2019 niet gedaan andere focus nieuw pand.)

·         Ondersteuning van mensen aan de zijlijn van de samenleving, door tegen een kleine donatie of kosteloos artikelen te verstrekken die bijdragen aan een primaire woon en leef behoefte.

·         Maatschappelijke projecten Roermond breed ondersteunen door mensen die aan de zijlijn van de samenleving staan onder begeleiding te laten meewerken in “ Het Goede Doelen Huis “en de Woonkamer in de wjk “Onger Os “.

 

Wat is het structurele effect van het project op langere termijn:

Bij ons Goede Doelen Huis is het mogelijk even binnen te lopen voor een kopje koffie/thee een praatje om vervolgens weer verder te gaan met de alle daagse dingen.. Alles is bespreekbaar, Iedereen is welkom. Ontmoeting in de wijk is laagdrempelig en vrijblijvend. Zo kan ontmoeten in de wijk bijdragen aan minder eenzaamheid en langer zelfstandig wonen.

·         Het gebruiken en ontwikkelen van talenten die in elke mens zitten. Dit alles vergroot het zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, levensplezier en geeft toekomstperspectief.

·         Bewoners uit de wijk als vrijwilliger laten meehelpen in het Goede Doelen Huis en de woonkamer.

·         Woonkamer in de wijk: iedereen is welkom.

·         Ondersteuning van bewoners in natura (producten oa kleding huishoudelijke artikelen uit het Goede Doelen Huis).

·         Ondersteunen van peuterspeelzalen, scholen en instellingen in natura (producten uit het Goede Doelen Huis).

·         Jaarlijks te bepalen doel(en) door middel van een financiële bijdrage ondersteunen.

·         Samenwerking met diverse wijkpartners, zodat samen een groter bereik gerealiseerd kan worden op gebied van maatschappelijke activiteiten die de leefbaarheid in de wijk vergroten

 

Donaties 2019

Ons Goede Doelen Huis “Don Camillo “ is een ontmoetingsplek voor mensen ( Roermond breed), waar men onder genot van een gratis kopje koffie-thee terecht kan voor een vriendelijk woord, men is welkom. Ontmoeten op deze wijze heeft een belangrijke bijdrage.

Doormiddel van de donatie/ opbrengsten van het Goede Doelen Huis, die geheel gerund wordt door vrijwilligers, kunnen andere mensen geholpen worden.

Donaties // Activiteiten 2019

·         Donatie koffie corner in het goede doelen huis, elkaar ontmoeten, luisterend oor

·         Donatie van boodschappen bonnen tijdens de feestdagen

·         Maatschappelijke partners in Roermond:

Met GGZ,

Algemeen Maatschappelijk werk,

Moveoo,

Jeugdzorg

Housing First

Zorgteam binnen de wijken Veld-Vrijveld

Zorgteam binnen de wijken Kemp-Kitskensberg-Kapel

Budgetbeheer Roerdalen

·         Kinderkleding naar basisschool in Amsterdam - Lotusschoolleerlingen

·         Wijkraad Roermond Oost

Project Woon kamer in de wijk

= donatie voor de koffie corner, ontmoeting twee maal per week

Burendag

Buitenspeeldag

·         Wereld Vrouwen ( groep allochtone vrouwen ) ondersteunen bij activiteiten

= contacten onderhouden

·         Onderwijs

= praktijkonderwijs – reclame project ondersteunt

·         Ondersteunen van wijkgerichte activiteiten in Roermond

= bouwdorp voor de kinderen in de wijk Kemp-Kitskensberg- ook materialen

= donatie van artikelen voor diverse tombola’s Roermond breed

= donatie kinderen uit de wijk die deelnemen aan Sinterklaas middag

= donatie speelgoed aan de speelgoed uitleen in de wijk KKK en de schatkist

·         Amsterdam :

= Leger Des Heils – afgeven van kleding (jassen en spijkerbroeken)

= De regenboog Amsterdam – ontwikkeling van kwetsbare mensen=kleding

·         Angola: verzamelen van kinderkleding meegegeven moeder Zara - Amsterdam

·         Marokko

= verzamelen van kinderkleding voor kindertehuis (2020)

Doanaties//activiteiten 2018 t/m 2014

2018 =  extra vinden van een nieuwe locatie

·         Donatie koffie corner in het goede doelen huis, elkaar ontmoeten

·         Donatie van boodschappen bonnen tijdens de feestdagen

·         Maatschappelijke partners in Roermond donatie van spullen

·         Wijkraad Roermond Oost

·         Ondersteunen van Diverse activiteiten in de wijk

2017

·         Donatie koffie corner in het goede doelen huis, elkaar ontmoeten, luisterend oor

·         Donatie van boodschappen bonnen tijdens de feestdagen – gezinnen met kinderen

·         Maatschappelijke partners in Roermond: doneren van spullen

·         Wereld Vrouwen ( groep allochtone vrouwen ) ondersteunen

·         Onderwijs – ontmoetbank – speelgoed doneren

·         Ondersteunen van wijkgerichte activiteiten

2016

·         Wereldwijd project - 2016

Smile Foundation: zij maken het mogelijk dat kinderen in afgelegen dorpen geopereerd kunnen worden, zodat zij een menswaardiger leven zullen hebben.

·         Donatie inrichting van de woonkamer in de wijk

·         Donatie van boodschappen bonnen tijdens de feestdagen – gezinnen met kinderen

·         Maatschappelijke partners in Roermond: doneren van spullen

·         Wereld Vrouwen ( groep allochtone vrouwen ) ondersteunen

·         Onderwijs – ontmoetbank – speelgoed doneren – bouwdorp - leerwerkplek

·         Ondersteunen van wijkgerichte activiteiten

2015

·         Uitbreiden van contacten Maatschappelijke partners

·         Wereldwijd project: Sponsoren van container Stichting Lusadisu (Hulp)

·         Voorbereiding: Project Smile Foundation

·         Wij hebben als stichting in 2015 : de “Pluim”ontvangen van Wonen Zuid.

·         Onderwijs: leerwerkplek

2014

·         Vooral gericht op contacten leggen

·         Starten met het project

Geplaatst door:Ankie Somers