Pagina

Financieel verslag 2017 t/m 2019

Onderstaand het verslag:


Stichting Don Camillo - Roermond

Financieel verslag 2017 t/m 2019

     
  2017 2018 2019
Staat van baten en lasten
Baten      
Ontvangen donaties 693 2.973 2.084
       
Lasten      
Ondersteuning goede doelen  -2415 -1.339 -1.842
Huur gebouwen 0 0 -554
Energiekosten -1.559 -1.380 -2.767
Onderhoudskosten 0 -96 0
Rente en kosten bankier -146 -161 -180
Overige exploitatiekosten -110 -4 0
Som van de baten en lasten -3.538 -7 -3.260
       
       
Balans 2017 2018 2019
Activa
Kas 3.107  1.285 554 
Bank 2.086  3.900  1.372 
 Totaal activa 5.192 5.186 1.926
       
Passiva      
Reserves voor goede doelen 5.192 5.186 1.926
Totaal passiva 5.192 5.186 1.926
       
Aansluiting liquide middelen      
Saldo liquide middelen per 01-01 8.730 5.192 5.186
Baten 693 2.973 2.084
Lasten -4.230 -2.979 -5.343
Saldo liquide middelen per 31-12 5.192 5.186 1.926
       
Geplaatst door: Ankie Somers